Vlerat

Vlerat që do të gjeni tek ne:

 

Investojmë në risitë e fundit të zhvillimeve teknologjike, duke pajisur laboratorët me pajisje

bashkëkohore për zhvillimin e një mësimi cilësorë dhe praktikë.

 

Punojmë me profesionistë në fushën e mësimdhënies, të cilët vijnë me eksperienë profesionale, me pjesëmarrje aktive në projekte të rendësishme në fushën e Teknologjisë së Informacionit, Grafikës dhe Dizenjimit si dhe me çertifikime të vazhdueshme nga kompani ndërkombëtare si CISCO, Microsoft Academy etj.

 

Ofrojmë shërbimin më të mirë ndaj komunitetit duke plotësuar kërkesat dhe nevojat e tyre për një edukim profesional dhe cilësor, rritje të përgjegjshmërisë qytetare dhe civile, aftësim dhe integrim efikas në tregun e punës.

 

Bashkëpunojmë me ekspertë të huaj dhe vendas në fushën e teknologjisë informative, teknike, elektronike dhe të biznesit, duke sjellë kurrikulat më cilësore që mbulojnë edukimin profesional.

 

Jemi të vetmit që ofrojmë programe në fushën e Arteve Dixhitale, Teknologji Informacioni (IT), Teknika te Aplikuara:

 

Arte Dixhitale: Grafikë & Dizenjim, Grafikë Informatike, Art Dizenjimi i Ambienteve të

Brendshme dhe të Jashtme.

 

Teknologji Informacioni: Administrim Rrjetesh Kompjuterike, Specialist IT, Administrim

Sistemi MCSA, CISCO (CCNA), Teknik Kompjuteri.

 

Lider në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit:

Kurse: C++ Programming, Visual Basic, Java Programming, Web Page Programming, Lab

View, PLC I/O Programming, Linux, My SQL

 

Trajnime në gjuhën angleze dhe jo vetem, me metoda bashkëkohore:

Gjuhe te tjera: Gjermanisht, Frengjisht, Italisht, Spanjisht.

Anglishte Biznesi & Teknike për të qënë konkurrues në tregun e sotëm dhe punojne ne biznes, banka, manaxhim

Kurse pergatitore per testet: TOEFL, TOEIC, IELTS, CELI..etj

 

Kurse ne fushen ekonomike si: Manaxhim Zyre, Manaxhim Biznesi, Manaxhim Projekti, Plan Biznesi, Excel per Biznes, Financa 5, Kontabilitet Alfa, SPSS, Excel & Access Advanced

2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key