Objektivat

Shkolla e Mesme “Harry Fultz” ka si objektiva:
  • Të aplikojë moton “përsosmëri në edukim” duke inkurajuar nxënësit të jenë të shkëlqyer në çdo aktivitet edukativ.
  • Të rishikojë dhe përmirësojë në mënyrë të vazhdueshme programet mësimore, për të qenë në koherencë me zhvillimin shkencor, ekonomik, shoqëror dhe kulturor të vendit dhe të botës.
  • Të inkurajojë zhvillimin profesional të mësimdhënies dhe të stafit të saj, për të patur një ndërthurje të përgatitjes akademike me atë profesionale.
  • Të formojë nxënës me personalitet të veçantë, që marrin përgjegjësi personale, kanë aftësi komunikuese, drejtuese, krijuese, mendim kritik, janë të ndershëm dhe të hapur për prurjet e reja.
  • Të kultivojë tek nxënësit vlerësimin për familjen, komunitetin dhe rolin e tyre në proçesin edukativ.
  • Të forcojë burimet dhe shërbimet për të siguruar një mjedis stimulues që ndikon në formimin kulturor dhe në rritjen e vazhdueshme të nivelit shkencor të nxënësve tanë.
2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key