KURSE TRAJNUESE


Gjuhë programimi

JAVA Programming C/ C++ Programming Visual Basic Programming
Lab View Web Programming PLC Programming

Kurse Grafike

3DMAX Web Page Design Adobe InDesign
Adobe Illustrator Corel Draw Photoshop

Teknologji Informacioni

Active Directory Infrastructure Computer Architecture Microsoft Office 2010/2013
CSS Linux Intro computer
My SQL CDS Win Windows Server
Windows XP/Vista/7/8 Oracle SQL Server

Kurse Inxhinjerike

AutoCAD 2D AutoCAD 3D AutoCAD MAP
AutoCAD Specialist AutoCAD Electrical AutoCAD Structural
WaterCAD Etabs GIS
Matlab Robot Millennium SAP 2000

Teknika te Aplikuara

Servis Automobilash Specialist Elektrik Ngrohje-Ventilim-Ajer i Kondicionuar
Teknik Saldimi Topografi Autoshkollë

Kurse Biznesi

Financa 5 Kontabilitet ALFA Kontabilitet financiar
Quick Books Excel & Access Advanced SPSS

Kurse Menaxhimi

Menaxhim Biznesi Plan Biznesi Menaxhim Projekti (Microsoft Project)
Menaxhim Zyre

Te Reja

Mikrotik Mobile Programming Programming Module
Sketch Up Teknik Montazhi Montim, mirembajtje Ashensoresh

Në përfundim të kursit, studenti pajiset me CERTIFIKATE ose DIPLOME ne varesi te kursit që njihet nga Ministria e Punës