Gjuhet e Huaja


Për fëmijë:

Blockbuster (të gjitha nivelet)

Për adoleshentë

Straight forward (të gjitha nivelet)

Për të rritur:

New Inside Out (të gjitha nivelet)

Për profesioniste:

Technical English Business English Conversation
Professional writing

Kurse përgatitore për provimet:

TOEFL IBT® SAT 1 & SAT 2 IELTS
GMAT CELI DELE

Gjuhë të tjera të huaja:

Gjuhë gjermane Gjuhë italiane Gjuhë frënge
Gjuhë spanjolle Gjuhë shqipe (për të huaj) Testim online për TOEFL IBT®