Këshilli Studentor

Në shkollën “Harry Fultz” (si rrallë në shkolla të tjera) çdokush ka të drejtën të përfaqësohet. Çdo vit akademik zgjidhen senatorët dhe zv.senatorët e secilës klasë, të cilët përfaqësojnë klasat respektive në Këshillin Studentor.

Këshilli Studentor ka objektiva të qarta për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të nxënësve si dhe mësimin praktik të rregullave dhe normave të demokracisë. Një përfaqësim i gjerë, i cili bën të mundur organizimin e një jete aktive në shkollë dhe më gjerë. Këshilli Studentor është përgjegjës për transmetimin e mendimit të gjithëkujt në organet më të larta drejtuese të shkollës. Ky grup nxënësish të përkushtuar i jep një mbështetje të veçantë zhvillimit të aktiviteteve dhe projekteve kurrikulare dhe jo-kurrikulare në shkollë. Pra bëhet fjalë për një qeveri të studentëve, nga studentët dhe për studentët. Në krye të Këshillit Studentor qëndron Presidenti i shkollës, i cili zgjidhet me votim të drejtpërdrejtë nga nxënësit. Më pas nga radhët e Këshillit Studentor zgjidhet Bordi i Këshillit Studentor. Pas zgjedhjes së presidentit zhvillohet ceremonia e betimit të senatit sipas protokolleve të paracaktuara në kushtetutën e shkollës.

Për vitin akademik 2017 – 2018 zgjedhjet për president u zhvilluan në Tetor ku fitues u shpall Aldi Shehu.

Këshilli Studentor

 

Geraldo DEDEJ – President i Senatit dhe Organizator i Klubit të Robotikës

Ana Peci – Zv. Presidente

Bralend ISMAILAJ – Sekretar i parë dhe Koordinator i Klubeve Shkencore dhe Teknike

Bekim MILUSHI – Koordinator i Aktiviteteve

Petrit GJONI – Financier

2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key