Historiku

Kolegji Komunitar “Harry Fultz” siguron edukim të vazhdueshëm, programe mësimore cilësore

që realizohen nëpërmjet një teknologjie moderne për të mbuluar nevojat bashkëkohore të komunitetit.

 

Kolegji Komunitar shërben si urë lidhëse ndërmjet komunitetit, biznesit dhe institucioneve të arsimit dhe formimit profesional dhe i përgjigjet aktivisht nevojave për ndryshim të komunitetit duke luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin social ekonomik të vendit.

 

Kolegji Komunitar Harry Fultz ka si objektivë: Sigurimin e një edukimi të vazhdueshëm për rritje profesionale, kulturore, ekonomike dhe shoqërore. Kolegji Komunitar Harry Fultz është krijuar në mars të vitit 1995. Ne ofrojmë kurse trajnimi për individë, kompani, organizata qeveritare e joqeveritare sipas kërkesave të tyre (Tailor Made Courses). Duke filluar nga Tetori 2000, Kolegji Komunitar Harry Fultz është anëtar i “American Association of Community Colleges”, që na mbështet për të arritur nivele të larta, të krahasueshme me kolegje të tjera amerikane anëtare të kësaj shoqate

 

Kolegji, tashmë i pajisur me infrastrukturë dhe teknologji moderne sipas standarteve botërore, ofron kurse trajnimi në fushën e teknologjisë së informacionit, biznesit, gjuhëve të huaja dhe teknikave të aplikuara. Në shkurt të vitit 2006 Kolegji Komunitar Harry Fultz liçensohet si Qendër Testimi nga ETS (Qendra Ndërkombëtare e Testimeve).

 

Këtu mund të përmendim kurset e organizuara për kompani e organizata gjatë këtij viti si: Telekom, Banka e Shqipërisë, Albtekekom, Vodafone, Societe Generale Albania, FM Suprem, RMSA, IOM..etj.

 

Në përfundim të kurseve apo programeve studentët pajisen me çertifikata ose diploma të cilat njihen nga Ministria e Ekonomisë

2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key