Instituti Harry Fultz

...a tradition of excellence

Mirëseardhje

Bordi i Drejtorëve

Kryetar

Edmond Leka

 

Anëtarë

Barry Freckmann

Philip D. Giantris

Skënder Jaku

Muharrem Xhelili

Linda Gjermani

Gafur Luga

Engjëll Dakli

Blerina Preza

 

Drejtor Ekzekutiv

Arian Kapedani

 

Avokat

Krenar Laloçi