KESHILLIM KARRIERE – STUDIME NE GJERMANI

Studimet në Gjermani rikthehen sërish në fokusin e orientimit drejt karrierës. Në vijim të praktikës së përvitshme të informimit të maturantëve rreth mundësive të studimit në arsimin e lartë, këtë here u zhvillua një takim me Maturantët lidhur me mundësine e studimeve në Gjermani, universitete publike dhe private. Gjermania ka një numër të konsiderueshëm të studentëve shqiptarë që shkëlqejnë në fusha të ndryshme.