Regjistrimet kanë filluar…

Instituti “Harry Fultz” fillon regjistrimet për vitin akademik 2016 – 2017 në drejtimet: Biznes, Elektronikë, Gjimnaz, Mekatronikë, Automekanikë. “Harry Fultz” është traditë e ekselencës në shkencë dhe në teknologji për të qenë në koherencë me zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor të vendit. Zgjedhja e duhur, ku ndërthuret përgatitja akademike me atë profesionale është “Harry Fultz”. Telefono në: Tel. +355 4 22 22 008/ 22 66 456; Cel. +355 66 20 22 008.