Projekt Letersie

Projekt Letersie

Tema e pyetjeve të maturës:
Migjeni, jeta, vepra, veçoritë e tyre