Matura Shtetërore 2019!

Matura Shtetërore 2019!

Formulari A1 shërben për të krijuar një database për maturantët dhe njëkohësisht për të përcaktuar lëndën me zgjedhje. Pas përfundimit të fazës së parë tek portali qeveritar e-albania, vazhdon plotësimi në faqen “Matura Shtetërore 2019”, ku kontrollohen edhe një herë të dhënat e plotësuara në fazën e pare dhe pastaj hidhen të dhënat në seksionin që plotësohet nga mbikqyrësi i shkollës dhe formulari ruhet në sistem.

Karakteristikë e shkollës sonë është se krahas klasave profesionale, të cilat si provim me zgjedhje të detyruar kanë lëndën Harry Fultz elektronikë; Harry Fultz biznes, Harry Fultz automekanikë, kemi edhe 3 klasa gjimnaz, të cilat mund të përcaktojnë si lëndë me zgjedhje një nga 8 lëndët e listuara në Udhëzimin Nr.3, dt. 14/02/2018 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2019” të MASR.

Suksese Maturantëve tanë!2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key