Klubi Open Source – Stacioni Meteorologjik ZEWS

Klubi Open Source – Stacioni Meteorologjik ZEWS

Dje në sallën e bibliotekës pas testimit në natyrë u zhvillua prezantimi i parë i projektit Stacioni Meteorologjik ZEWS nga klubi Open Source i Institutit “Harry Fultz” Prezantimi i projektit u bë nga supervizori i klubit Prof. Moisi Xhaferaj dhe studentët team leader të grupeve të sensorëve. Në total projekti ka plotësuar stacionin me pesë sensorë për matjet kryesore: era drejtim e shpejtësi (team anemometer), temperatura (team thermometer), presioni (team barometer), lagështia (team humidity), niveli i dritës diellore (team solar radiation).

Secili sensor është zhvilluar dhe integruar në stacion duke bërë të mundur mbledhjen e të dhënave dhe ruajtjen në një databaze. Klubi ka filluar nga puna për këtë projekt në Mars 2018 dhe ky është versioni i parë funksional i stacionit. Me mbështetjen e Institutit të Gjeoshkencave do të punohet për krahasimin e saktësisë së matjeve për të konstatuar rezultatin final.

Klubi Open Source falenderon Departamentin e Elektronikës dhe Institutin e Gjeoshkencave për ndihmesën e dhënë gjatë këtij projekti.



2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key