Një orë praktike në programin Servis Automobilash

Një orë praktike në programin Servis Automobilash

Kolegji Komunitar ka tashmë një përvojë disa-vjeçare në fushën e përgatitjes së mekanikëve për serviset. Programi përmban tre module, ku studenti njihet me pjesët dhe sistemet xhenerike, elektrike dhe elektronike (diagnostifikim). Ky program i aftëson ata në analizimin e problemit të shfaqur dhe mënyrën e riparimit të tij. 

Këtë vit ne vijmë me një modul të ri: Makinat Hibride. Nëpërmjet këtij moduli studentët fitojnë njohuritë bazë të sistemeve të automobilit për diagnozën dhe riparimin e makinave hibride2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key