Instituti Harry Fultz

...a tradition of excellence

Image Slider

Të Rejat e fundit

Kolegji Komunitar “Harry Fultz”
I liçensuar ne Shkurt 2006 si qender testimi nga ETS
(Qendra Nderkombetare e Testimeve)