Të mësojmë duke u argëtuar…

Kolegji Komunitar çel regjistrimet për kurset verore…

Lexo më shumë

Sa shumë aktivitete sportive në “Harry Fultz”!

Një vit i ri shkollor në Fultz do të thotë një vit i ri Olimpik, gjatë të cilit organizohen aktivitete të ndryshme sportive për nxënësit e shkollës…

Lexo më shumë

Matura 2018-2019!

Sot në “Harry Fultz” nxënës të drejtimeve biznes dhe gjimnaz i përgjithshëm janë vendosur përballë testeve përgatitore…

Lexo më shumë

Ejani të studioni në “Harry Fultz”

aty ku tradita dhe profesionalizmi flasin të njëjtën gjuhë! Tek ne do të përfitoni nivelin më të lartë të dijeve në:

Shkencat bazë TIK – Elektronikë, Telekom, Sistemet Dixhitale, Rrjeta Kompjuterike, Manaxhim, Marketing, Financë, Auto – Diagnostifikim – Mekanikë

Programet mësimore të drejtimeve të studimit

Lexoni artikujt tanë

Kolegji Komunitar çel regjistrimet për kurset verore: 💢SUMMER SCHOOL – 4 Javë (për fëmijët e moshave 10 – 15 vjeç) -Arte dhe argëtim: Autocad, Fotografi, Dizenjim, Kinema, lexim librash ,etj -Gjuhë e huaj: Anglisht/ Gjermanisht/ Spanjisht -Aktivitete Sportive: Volejboll, Basketboll, Tenis, Futboll; Lojëra tavoline: Shah,......

Një vit i ri shkollor në Fultz do të thotë një vit i ri Olimpik, gjatë të cilit organizohen aktivitete të ndryshme sportive për nxënësit e shkollës: ndeshje miqësore në kategoritë futboll, volejboll dhe basketboll, quizi olimpik i viteve të para, street-volley dhe street-basket e......

Sot në “Harry Fultz” nxënës të drejtimeve biznes dhe gjimnaz i përgjithshëm janë vendosur përballë testeve përgatitore të Maturës Shtetërore. Nxënësit e biznesit kanë zhvilluar provimin e teorisë profesionale. Ky provim i cili përmban pyetje nga tre lëndë kryesore: Kontabilitet, Ekonomi dhe Menaxhim, konsiston në......

Ku ndodhemi

Rruga “Asim Vokshi”, Tirane

 

Tel: +355 4 2222 008

 

Cel: 069 60 22 008

 

Fax: +355 42222 008

 

Email: info@harryfultz.edu.al